Väitteitä päihteistä

Online

Tässäpä Väitteitä päihteistä -korteista väännetty kysely!

Kysymyksiin ei välttämättä ole oikeita ja vääriä vastauksia. Kyselyn tarkoituksena on siis vain kartoittaa vastaajien mielipiteitä, tietoa ja kokemuksia sekä laajentaa vastaajien ajatusmaailmaa syventävien kysymyksien avulla.
Kysely täytetään täysin anonyymisti, emmekä voi yhdistää vastaajaa hänen antamiinsa vastauksiin.

Näin vastaat kyselyyn:
Parittomissa kysymyksissä on väite, johon vastataan mielipidejanaa käyttäen vierittäen sitä vastauksesi mukaiseen asentoon vaihtoehtojen "Täysin eri mieltä" (vasen laita) ja "Täysin samaa mieltä" (oikea laita) välillä.
Parillisissa kysymyksissä on väitteeseen liittyvä syventävä kysymys, johon pääset vastaamaan kysymyksen alla olevaan tekstikenttään. Tekstikenttään voit myös kommentoida väitettä, jota kysymys koskee tai perustella omaa vastausta mielipidejanalla.

Kaikkien kysymyksien jälkeen saat "tunnussanan", jonka raportoimalla saat pisteet :)

Kyselyyn tästä: https://survey.zef.fi/zzcv4imn/index.html

Pisteytys: 15p
Raportoitu 39 kertaa


Viimeisimmät kuvat