Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 2.9.2010 (päivitetty 23.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

YAD Youth Against Drugs ry, Y-tunnus 1011504-7,  Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä, puhelin 040 827 6250

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Taneli Hytönen

YAD Street Team, Lutakonaukio 3,  40100 Jyväskylä,  puhelin 0400 234 317, street-team(at)yad.fi

3. Rekisterin nimi

YAD:n Street Team verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota YAD Youth Against Drugs ry ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

YAD:n Street Teamin käyttäjärekisterin tallennettuja henkilötietoja käytetään Street Teamiin liittyvien materiaalien toimittamiseen sekä tilastotietojen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä nimi, osoite, sähköposti, sukupuoli, syntymäaika sekä mikäli rekisteröity haluaa, myös käyttötausta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi YAD:n Street Teamin verkkosivustolle rekisteröityneistä käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojenkäsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi järjestömme lukuun. Muu tietojenkäsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Street Team-verkkosivuston käyttäjärekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.